Full time
4-0 Riley McGreeincident_goal75'
3-0 Nikola Mileusnicincident_goal60'
2-0 Ben Halloranincident_goal49'
Halftime 1-0
1-0 Alhassan Toureincident_goal25'
Kickoff